preloder

Despre noi

Despre noi

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este înființat din anul 2000 și funcționează conform Ordinului M.E.C, nr. 3404 din 21.03.2002. Sediul nostru se află în clădirea facultății de Inginerie Chimică, la etajele III, IV și V, dispunând de o suprafață de peste 500 mp. Aici se regăsesc sediul administrativ, o sală de curs modernizată, un laborator metodic informatizat, un cabinet de consiliere, un cabinet de creativitate și 4 cabinete didactice.

Personalul Departamentului este format din 19 de cadre didactice din cadrul Colectivelor de Științele Educației, Științe Socio-Umane, Limbi Străine, Educație Fizică și Sport, personal auxiliar: două posturi de secretar și un administrator patrimoniu.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic oferă programul de formare psihopedagogică conform OMEN 3850/02.05.2017 modificat și completat cu OMEN 4129/16.07.2018 pentru profesia didactică și eliberează certificatul de absolvire însoțit de foaia matricolă în limba română, limba maternă și limba engleză.

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic