preloder

Activități și beneficiari

Activitatea didactică

  1. Formarea inițială a personalului didactic
  2. Formarea continuă: programe de specializare și programe de perfecționare

Consiliere

  1. Consiliere educațională (coordonator conf. dr. Tiron E.)
  2. Management educațional (coordonator lect. dr. Stanciu T.)
  3. Integrarea tehnologiilor informatice în educație (coordonatori: conf. dr. ing. Nițucă C., conf. dr. ing. Sandu G.)

Beneficiari

Beneficiari ai programelor oferite de DPPD-TUIASI sunt: studenții celor 11 facultăți ale universității, personalul didactic și de conducere din învățământul preuniversitar și superior, absolvenți ai învățământului superior, personalul și absolvenții instituțiilor de formare.

Admiterea studenților sau a altor categorii de beneficiari la programul de profesionalizare pentru cariera didactică se face pe baza unui interviu prin care se urmărește evitarea profesionalizării persoanelor cu incompatibilități fizice cu rolul didactic, în special ale celor cu defecte cronice de vorbire.


Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic