preloder

Bibliotecă


colaborator: Prof.univ.dr. Carcea Ileana-Maria


Conf.univ.dr. Tiron Elena

Pshihologie Educationala:

Managementul clasei de elevi:


Alte carti in domeniu: 

Dimensiunile Educatiei Contemporane:


Lector univ.dr. Buju Smaranda


Lector univ.dr. Jitaru Oana


Lector univ.dr.ing. Stanciu Tudor


Lector univ.dr. Tufeanu Magda

Psihologia educatiei – curs

Psihologia educatiei – seminar


Asist.univ. dr. Axinte Roxana


colaborator: Lector dr. Anghel Ona


Suport de curs proiect FDI-7

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic