preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Cursurile se desfașoară pe parcursul unui an universitar atât la Nivelul I cât și la Nivelul II, la sfârșitul săptămânii.

Activitățile didactice în anul universitar 2021 – 2022 se vor desfășura în sistem hibrid: cursuri se vor desfășura online iar seminariile onsite (față în față).


NIVELUL I:

Activitatea didactică la disciplina Psihologia educației – va începe online în data de 09.10.2021, ora 9.00, curs, cu d-na Lector univ. dr. Tufeanu Magda (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro)

Veţi primi invitaţie de a vă conecta cu adresele de e-mail pe platforma Google Meet .

Consilier de an: Lector univ. dr. Tufeanu Magda


NIVELUL II:

Absolvenții Nivelului I sesiunea iunie 2021 înscriși la Nivelul II din anul univ. 2020-2021, vor semna doar contractul de studii pentru Nivelul II an universitar 2021 – 2022 la secretariat DPPD, în perioada 27.09 – 29.10.2021, între orele 11.30 – 13.30.

Activitatea didactică la disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, va începe online în data de 09.10.2021, ora 09.00, curs, cu d-na Asistent univ. dr. Axinte Roxana (e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro)

Veţi primi invitaţie de a vă conecta cu adresele de e-mail pe platforma Google Meet.

Consilier de an: Lector univ. dr. Jitaru Oana


Absolvire iunie 2021 Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2019, de la Biroul Acte de Studii a universității.


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic