preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Cursurile se desfasoara pe parcursul unui an universitar atat la Nivelul I cat si la Nivelul II, la sfarsitul saptamanii.


NIVELUL I:

Activitatea didactică la disciplina Psihologia educației – se va desfășura online în data de 10.10.2020, ora 9.00; curs și seminar – d-na Lector univ.dr. Tufeanu Magda (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Pedagogie I se va desfășura online începând cu data de 07.11.2020, ora 09.00; curs – d-na Lector univ.dr. Jitaru Oana (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro), seminar – d-na Asist.univ.dr. Axinte Roxana (e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Pedagogie II se va desfășura online începând cu data de 05.12.2020, ora 10.00; curs – d-na Conf.univ.dr. Tiron Elena (e-mail: elenadimitriutiron@gmail.com), seminar – d-na Asist.univ.dr. Axinte Roxana (e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Didactica specializării se va desfășura online începând cu data de 27.02.2021, ora 13.00; curs și seminar – Conf.univ. dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Practică pedagogică (1) se va desfășura online începând cu data de 20.03.2021, ora 10.00; aplicații – Conf.univ. dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Practică pedagogică (2) se va desfășura online începând cu data de 03.04.2021, ora 10.00; aplicații – Conf. univ. dr.ing. Sandu Gabriel (e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Instruire asistată de calculator (IAC) se va desfășura online începând cu data de 17.04.2021, ora 10.00; curs și seminar –
Conf.univ. dr. ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) se va desfășura online începând cu data de 15.05.2021, ora 10.00; curs și seminar –
Conf.univ. dr. Tiron Elena (e-mail: elenadimitriutiron@gmail.com )

Veţi primi invitaţia de a vă conecta cu adresele de e-mail pe platforma Google Meet .

Consilier de an: Conf.univ.dr. Tiron Elena


TEMATICĂ EXAMENE – semestrul II


NIVELUL II:

Absolventii Nivelul I  din sesiunea iulie 2020 inscrisi la Nivelul II din anul univ. 2019-2020, vor semna doar contractul de studii pentru Nivelul II an universitar 2020 – 2021 la secretariat DPPD, în perioada 1 – 31 octombrie 2020, între orele 11.30 – 13.30.

Activitatea didactică la disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, se va desfășura online în data de 10.10.2020, ora 10.00; curs – d-na Conf. univ.dr. Tiron Elena (e-mail: elena.tiron@academic.tuiasi.ro), seminar – d-na Asist.univ.dr. Axinte Roxana (e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Proiectarea și managementul programelor educaționale  se va desfășura online începând cu data de 07.11.2020, ora 10.00; curs și seminar – dl. Lector univ.dr. Stanciu Tudor (e-mail: tudor.stanciu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării, se va desfășura online începând cu data de 05.12.2020, ora 10.00; curs și seminar – dl. Conf. univ.dr. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro),

Activitatea didactică la disciplina Practica pedagogică, se va desfășura online începând cu data de 27.02.2021, ora 9.00; aplicații – Conf. univ. dr. Sandu Ioan-Gabriel (e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Comunicare educațională, se va desfășura online începând cu data de 20.03.2021, ora 10.00; curs și seminar – Lector univ. dr. Jitaru Oana (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Prevenirea dezadaptării școlare, se va desfășura online începând cu data de 17.04.2021, ora 09.00; curs și seminar – Lector univ.dr. Tufeanu Magda (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro)

Veţi primi invitaţia de a vă conecta cu adresele de e-mail pe platforma Google Meet.

Consilier de an: Conf.univ.dr. Tiron Elena


TEMATICĂ EXAMENE – semestrul II


Absolvire iunie 2021 Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2019, de la Biroul Acte de Studii a universității.


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic