preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Cursurile se desfasoara pe parcursul unui an universitar atat la Nivelul I cat si la Nivelul II, la sfarsitul saptamanii.


Nivelul I:

Cadre didactice pe discipline 2020 – 2021 – Nivelul I


Nivelul II:

Absolventii Nivelul I  din sesiunea iulie 2020 inscrisi la Nivelul II din anul univ. 2019-2020, vor semna doar contractul de studii pentru Nivelul II an universitar 2020 – 2021 la secretariat DPPD, în perioada 1 – 31 octombrie 2020, între orele 11.30 – 13.30.

Cadre didactice pe discipline 2020 – 2021 – Nivelul II


Absolvire iulie 2020 


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2018, de la Biroul Acte de Studii a universității.


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic