preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Admitere

Cursurile se desfasoara pe parcursul unui an universitar atat la Nivelul I cat si la Nivelul II, la sfarsitul saptamanii.

Anunturile cat si rezultatele examenelor se afiseaza la avizierul DPPD, corp CH, et.III-turn, langa sala CH8C.


Nivelul I:

In perioada 12-31 martie 2020 este suspendata activitatea didactica. Mai multe detalii pe adresa: https://www.tuiasi.ro/noutati/conducerea-tuiasi-a-decis-suspendarea-activitatii-didactice-si-sustinerea-online-a-cursurilor-in-perioada-12-31-martie/ 

Rugam cursantii sa fie in contact in mod regulat cu site-ul departamentului pentru viitoarele precizari.

ANUNȚ

Cursanții care au transmis dovada plății la secretariat DPPD pentru tranșa a IV-a (400 lei) din taxa de școlarizare conform contractului de studii (15.05.2020) și nu au primit confirmarea, sunt rugați să transmită dovada plății cu solicitarea confirmării primirii la adresa  de e-mail: dppd@tuiasi.ro.


Tematica examen semestrul II -2019 – 2020

Nivelul II:

In perioada 12-31 martie 2020 este suspendata activitatea didactica. Mai multe detalii pe adresa: https://www.tuiasi.ro/noutati/conducerea-tuiasi-a-decis-suspendarea-activitatii-didactice-si-sustinerea-online-a-cursurilor-in-perioada-12-31-martie/ 

Rugam cursantii sa fie in contact in mod regulat cu site-ul departamentului pentru viitoarele precizari.

ANUNȚ

Cursanții care au transmis dovada plății la secretariat DPPD pentru tranșa a IV-a (400 lei) din taxa de școlarizare conform contractului de studii (15.05.2020) și nu au primit confirmarea, sunt rugați să transmită dovada plății cu solicitarea confirmării primirii la adresa  de e-mail: dppd@tuiasi.ro.


Absolventii Nivelul I  – iunie 2019 inscrisi la Nivelul II din anul univ. 2018-2019, vor semna doar contratul de studii in perioada 30.09 – 31.10.2019 la secretariat DPPD sau incepand cu prima sambata din luna octombrie la ore.

Absolvire 2020 Ridicarea Certificatului de absolvire impreuna cu foaia matricola, se poate face pana la promotia 2018 inclusiv, de la Biroul Acte de Studii a universitatii.


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic