preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Cursurile se desfașoară pe parcursul unui an universitar atât la Nivelul I cât și la Nivelul II, la sfârșitul săptămânii.


NIVELUL I:

Semestrul I – 2022 – 2023

Activitatea didactică la disciplina Psihologia educației va începe în data de 08.10.2022, ora 9.00, în sala CH8C – et.III-turn, cu d-na Lector univ. dr. Tufeanu Magda, (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro).

Consilier de an: Lector univ. dr. Tufeanu Magda


NIVELUL II:

Semestrul I – 2022 – 2023

Activitatea didactică la disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, va începe online în data de 08.10.2022, ora 09.00, în sala CH 463, et.IV – turn, cu d-na Lector univ. dr. Bobu Roxana (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro).

Consilier de an: Lector univ. dr. Jitaru Oana


Absolvire sesiunea Septembrie 2022 

NIVELUL I și NIVELUL II


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2021, de la Biroul Acte de Studii a universității.
Link către Biroul Acte de Studii a universității


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic