preloder

Educație permanentă – curs postuniversitar

Cursurile se desfașoară pe parcursul unui an universitar atât la Nivelul I cât și la Nivelul II, la sfârșitul săptămânii.


NIVELUL I:

Semestrul II – 2022 – 2023

Activitatea la disciplina Managementul clasei de elevi, continuă în data de 20.05.2023, ora 09.00, în sala CH8C, et.III-turn, cu Lector univ.dr. Jitaru Oana (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro)

Activitatea la disciplina Instruire asistată de calculator, continuă în data de 06.05.2023, ora 10.00, în sala CH8C, et.III-turn, cu Conf.univ.dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

Activitatea la disciplina Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar,(2) începe în data de 01.04.2023, ora 09.00, în sala CH8C, et.III-turn,cu Conf.univ.dr.ing. Sandu Ioan-Gabriel (e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea la disciplina Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar,(1) începe în data de 25.03.2023, ora 10.00, în sala CH 7C, et.III-turn, cu dl. Conf.univ.dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Didactica specializării începe în data de 25.02.2023, ora 10.00, în sala CH 8C, et.III-turn, cu dl. Conf.univ.dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro).

Semestrul I – 2022 – 2023

Activitatea didactică la disciplina Psihologia educației începe în data de 08.10.2022, ora 9.00, în sala CH 8C, et.III-turn, cu d-na Lector univ.dr. Tufeanu Magda (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Pedagogie I începe în data de 05.11.2022, ora 9.00, în sala CH 463, et.IV-turn, cu d-na Lector univ.dr. Bobu Roxana (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactica la disciplina Pedagogie II continuă în data de 14.01.2023, ora 9.00, sala CH 463, et.IV-turn, cu d-na Lector univ.dr. Bobu Roxana (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro).

Consilier de an: Lector univ. dr. Tufeanu Magda


NIVELUL II:

Semestrul II – 2022 – 2023

Activitatea didactică la disciplina Prevenirea dezadaptării școlare, continuă în data de 13.05.2023, ora 09.00, în sala CH 463, et.IV – turn, cu d-na Lector univ.dr. Tufeanu Magda (email: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Comunicare educațională, începe în data de 25.03.2023, ora 08.30, în sala CH 463, et.IV – turn, cu d-na Lector univ.dr. Jitaru Oana (email: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Practică pedagogică începe în data de 25.02.2023, ora 09.00, în sala CH 463, et.IV – turn, cu dl. Conf.univ.dr.ing. Sandu Ioan – Gabriel (email: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro).

Semestrul I – 2022 – 2023

Activitatea didactică la disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților începe în data de 08.10.2022, ora 09.00, în sala CH 463, et.IV – turn, cu d-na Lector univ. dr. Bobu Roxana (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Proiectarea și managementul programelor educaționale începe în data de 05.11.2022, ora 10.00, în sala CH7C, et.III-turn, cu dl. conf.univ.dr.ing. Stanciu Tudor (e-mail: tudor.stanciu@academic.tuiasi.ro).

Activitatea didactică la disciplina Didactica domeniului continuă în data de 14.01.2023, ora 10.00, în sala CH8C, et.III-turn, cu dl. conf.univ.dr.ing. Nițucă Costică (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro).

Consilier de an: Lector univ. dr. Jitaru Oana (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro)


Absolvire sesiunea IUNIE 2023 

NIVELUL I și NIVELUL II


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2022, de la Biroul Acte de Studii a universității.
Link către Biroul Acte de Studii a universității


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic