preloder

Educație permanentă – Curs postuniversitar

Cursurile sunt la zi cu frecvență și se desfașoară pe parcursul unui an universitar atât la Nivelul I cât și la Nivelul II, la sfârșitul săptămânii.


NIVELUL I:

Semestrul II – 2023 – 2024

Activitatea didactica la disciplina Didactica specializării, începe în data de 24.02.2024, ora 10.00, sala CH8C, et.III-turn. Titular: Conf.univ.dr.ing. Nițucă C. (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

Semestrul I – 2023 – 2024

Programare examene Nivelul I

Activitatea didactică la disciplina Pedagogie II, continuă în data de 13.01.2024, ora 9.00, în sala CH463, et.IV-turn. Titular: Lector univ.dr. Bobu R. (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro)

În data de 2 și 3 decembrie 2023 nu au loc activități didactice.

Activitatea didactica la disciplina Pedagogie I începe în data de 04.11.2023, ora 9.00, sala CH463, et.IV-turn. Titulari: Lector univ.dr. Jitaru O. (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro) și Lector univ.dr. Bobu R. (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Psihologia educației începe în data de 07.10.2023, ora 9.00, sala CH8C, et.III-turn. Titular: Lector univ.dr. Tufeanu M. (e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro)

Consilier de an: Lector univ. dr. Tufeanu M.


NIVELUL II:

Semestrul II – 2023 – 2024

Activitatea didactică la disciplina Practică pedagogică, începe în data de 02.03.2024, ora 09.00, în sala CH463, et.IV-turn. Titular: Conf.univ.dr.ing. Sandu I.G. (e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro)

Semestrul I – 2023 – 2024

Programare examene Nivelul II

Activitatea didactică la disciplina Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării, continuă în data de 13.01.2024, ora 10.00, în sala CH8C, et.III-turn. Titular: Conf.univ.dr.ing. Nițucă C. (e-mail: costica.nituca@academic.tuiasi.ro)

În data de 2 și 3 decembrie 2023 nu au loc activități didactice.

Activitatea didactică la disciplina Proiectarea și managementul programelor educaționale începe în data de 04.11.2023, ora 10.00, în sala CH7C, et.III – turn, cu d-nul Conf.univ.dr.ing. Stanciu T. (e-mail: tudor.stanciu@academic.tuiasi.ro)

Activitatea didactică la disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților începe în data de 07.10.2023, ora 9.00. Titulari: Lector univ.dr. Jitaru O. (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro) și Lector univ.dr. Bobu R. (e-mail: roxana.bobu@academic.tuiasi.ro)

Consilier de an: Lector univ. dr. Jitaru O. (e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro)


Absolvire sesiunea SEPTEMBRIE 2023 

NIVELUL I și NIVELUL II


PROGRAMARE ÎNSCRIERI cursanți Nivelul I și NIvelul II


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2022, de la Biroul Acte de Studii a universității.
Link către Biroul Acte de Studii a universității


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.
Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic