preloder

Eliberare Certificat D.P.P.D.

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă se eliberează inclusiv pentru promoția 2022 de absolvire a facultății cu examen de licență promovat la studenți și cursanți în regim postuniversitar, de la Biroul Acte de Studii a universității, corp T- Rectorat, et.2, camera C226, pe bază de programare.

Link către Biroul Acte de Studii a universității

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic