preloder

Eliberare Certificat D.P.P.D.

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă se eliberează până la promoția 2021 inclusiv la cursanți și promoția 2021 de absolvire a facultății cu examen de licență promovat la studenți, de la Biroul Acte de Studii a universității, corp T- Rectorat, et.2.

Link către Biroul Acte de Studii a universității

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic