preloder

Eliberare acte

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică împreuna cu foaia matricolă se eliberează până la promoția 2020 inclusiv la cursanți și promoția 2020 de absolvire a facultății cu examen de licență promovat la studenți, de la Biroul Acte de Studii a universității.

Biroul Acte de Studii

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic