preloder

Studenți

Program de consiliere educaţională – GRATUIT pentru studenţii universitații

ANUL I

Programare examen Psihologia educației, semestrul I – 2023 – 2024

ORAR semestrul I – 2023-2024

Consilieri de an:

Cadrul didactic cu studenții facultăților
Lector univ. dr. Buju S.AC, ETTI
Lector univ. dr. Jitaru O.ARH, CMMI, IEEIA
Lector univ.dr. Tufeanu M.ICPM, CI, HGIM, MEC, SIM, DIMA

ANUL II

Programare examen Pedagogie II, semestrul I – 2023 – 2024

ORAR semestrul I – 2023 – 2024

Consilier de an: Lector univ. dr. Bobu R.


ANUL III

Programare colocviu Instruire asistată de calculator, semestrul I – 2023 – 2024

ORAR semestrul I – 2023-2024

PRACTICĂ

Practica pedagogică pe semestrul II – 2023-2024 se va desfășura în școlile de aplicație în perioada 26.04 – 19.04.2024.

Programare colocviu de Practica, semestrul I – 2023 – 2024

Program Practică pedagogică semestrul I – 2023 – 2024, în cadrul DPPD

Consilier de an: Conf. univ.dr.ing. Stanciu T.


Absolvire sesiunea SEPTEMBRIE 2023 – Nivelul I

Examenul de absolvire din data de 08.09.2023 nu mai are loc, întrucât nu s-a întrunit numărul minim de candidați.

PROGRAMARE ÎNSCRIERI studenți


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2021 de absolvire a facultății, de la Biroul Acte de Studii a universității.
Link către Biroul Acte de Studii a universității


Activități

-Workshop 2019 „Sunt timid dar mă tratez”

-Workshop 2019 „Competențe socio-emoționale. Implicarea în reusita academică”

-Workshop 2019 „Abilitațile soft-skils și succesul la locul de muncă”


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale sau a statutului de student la facultate (trecerea de la taxa la buget sau invers, mobilitati ERASMUS, repetare scolaritate, exmatriculare, reinmatriculare, transfer etc.)

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic