preloder

Studenți

Program de consiliere educaţională – GRATUIT pentru studenţii universitații

ANUL I

TEMATICĂ EXAMENE

Consilieri de an:

Cadrul didactic cu studenții facultăților
Lector univ. dr. Buju Creola – Smaranda ICPM, DIMA, ARH, CI
Lector univ. dr. Jitaru Oana MEC, CMMI, SIM, HGIM
Lector univ. dr. Tufeanu Magda AC, IEEIA, ETTI

ANUL II

TEMATICĂ EXAMENE

Consilieri de an:

Cadrul didactic cu studenții facultăților
Conf.univ. dr.Tiron Elena AC, ETTI, MEC
Asist.univ.dr. Axinte RoxanaARH, ICPM, CMMI, IEEIA, HGIM, SIM, DIMA

ANUL III

PRACTICĂ


TEMATICĂ EXAMENE

Consilier de an: Lector univ.dr. Stanciu Tudor


Absolvire iunie 2021

Programare studenti pentru Examen absolvire – 2,3,4 iunie 2021, ora 11.00-15.00


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2019 de absolvire a facultății, de la Biroul Acte de Studii a universității.


Activități

-Workshop 2019 „Sunt timid dar mă tratez”

-Workshop 2019 „Competențe socio-emoționale. Implicarea în reusita academică”

-Workshop 2019 „Abilitațile soft-skils și succesul la locul de muncă”


Voluntariat


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:

  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale sau a statutului de student la facultate (trecerea de la taxa la buget sau invers, mobilitati ERASMUS, repetare scolaritate, exmatriculare, reinmatriculare, transfer etc.)

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic