preloder

Studenți

Program de consiliere educaţională – GRATUIT pentru studenţii universitații

ANUL I

Consilieri de an:

Cadrul didactic cu studenții facultăților
Lector univ. dr. Buju SmarandaICPM, CI, HGIM, MEC, SIM,
DIMA
Lector univ. dr. Jitaru OanaARH, CMMI, IEEIA
Lector univ.dr. Tufeanu MagdaAC, ETTI

ANUL II

Consilier de an: Lector univ. dr. Bobu Roxana


ANUL III

PRACTICĂ

Consilier de an: Conf. univ.dr.ing. Stanciu Tudor


Absolvire sesiunea Septembrie 2022 – Nivelul I


Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I împreuna cu foaia matricolă, se eliberează inclusiv pentru promoția 2021 de absolvire a facultății, de la Biroul Acte de Studii a universității.
Link către Biroul Acte de Studii a universității


Activități

-Workshop 2019 „Sunt timid dar mă tratez”

-Workshop 2019 „Competențe socio-emoționale. Implicarea în reusita academică”

-Workshop 2019 „Abilitațile soft-skils și succesul la locul de muncă”


Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale sau a statutului de student la facultate (trecerea de la taxa la buget sau invers, mobilitati ERASMUS, repetare scolaritate, exmatriculare, reinmatriculare, transfer etc.)

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic