preloder

Admitere – sesiunea septembrie 2021
Precizari cu privire la achitarea taxelor:

Achitare taxă înmatriculare studenți licență la buget și taxă

Achitare taxă școlarizare studenți la licență cu taxă

Achitare taxe cursanți la studii postuniversitare

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic