preloder

Personal Departament

DIRECTOR:  Conf.univ.dr. Asandului Gabriel, tel. 0232702646, email: gabriel.asandului@academic.tuiasi.ro

Secretar departament: Ing.Paraschiv Gabriela, tel. 0232702162, email: dppd@tuiasi.ro

Secretar grade didactice: Ing.Popa Angelica, tel. 0232702145, e-mail: gradedidactice@tuiasi.ro

Administrator patrimoniu: Ing. Costin Maria, e-mail: maria.costin@staff.tuiasi.ro


     Cadre didactice titulare:

  1. Conf. univ.dr.ing. Stanciu Tudor, tel. 0232702187, e-mail: tudor.stanciu@academic.tuiasi.ro -Discipline: Didactica specializarii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării
  2. Lector dr. univ. Bobu Roxana, tel. 0232702643, e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro. Discipline: Pedagogie, Practică pedagogică, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
  3. Lector univ.dr. Buju Smaranda, tel. 0232702336, e-mail: creola-smaranda.buju@academic.tuiasi.ro. Discipline: Psihologie, Pedagogie, Practică pedagogică
  4. Lector univ.dr. Jitaru Oana, tel. 0232702644, e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro. Disicipline:  Psihologie, Pedagogie, Practică pedagogică, Managementul clasei de elevi, Comunicare educațională, Strategii creative de formare
  5. Lector univ.dr. Tufeanu Magda, tel. 0232702645, e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro. Discipline: Psihologia educatiei, Pedagogie, Practică pedagogică, Educație interculturală, Prevenirea dezadaptării școlare

Cadre didactice asociate:

  1. Conf. univ.dr.ing. Niţucă Costică, e-mail: costica.nituca@tuiasi.ro –  Didactica specializarii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării
  2. Conf. univ.dr.ing. Sandu Gabriel, e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro – Didactica specialializarii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică

      Colaboratori: 

  1. Prof. univ.dr. Carcea Maria – Ileana
  2. Conf. univ.dr. Tiron Elena

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic