preloder

Personal Departament

DIRECTOR: Conf.univ.dr. Asandului Gabriel, email: dppd@tuiasi.ro

Secretar departament: Ing.Paraschiv Gabriela, email: dppd@tuiasi.ro

Secretar grade didactice: Ing.Popa Angelica, e-mail: gradedidactice@tuiasi.ro

Administrator patrimoniu: Ing. Costin Maria


     Cadre didactice titulare:

  1. Conf.univ.dr. Tiron Elena, e-mail: elena.tiron@academic.tuiasi.ro – Psihologie, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Practica pedagogică, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
  2. Lector univ.dr. Stanciu Tudor, e-mail: tudor.stanciu@tuiasi.ro –  Didactica specializarii, Instruire asistată de calculator, Practica pedagogică, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Didactica domeniului
  3. Lector univ.dr. Buju Smaranda, e-mail: smaranda.buju@tuiasi.ro – Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogică
  4. Lector univ.dr. Jitaru Oana, e-mail: oana.jitaru@academic.tuiasi.ro –  Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogică, Comunicare educațională, Strategii creative de formare
  5. Lector univ.dr. Tufeanu Magda, e-mail: magda.tufeanu@academic.tuiasi.ro – Psihologia educatiei, Pedagogie, Educație interculturală, Prevenirea dezadaptării școlare
  6. Asist.dr. univ. Axinte Roxana, e-mail: roxana.axinte@academic.tuiasi.ro – Pedagogie, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

Cadre didactice asociate:

  1. Conf. univ.dr. Sandu Gabriel, e-mail: ioan-gabriel.sandu@academic.tuiasi.ro – Didactica specialializarii, Instruire asistată de calculator, Practica pedagogică
  2. Conf. univ.dr. Niţucă Costică, e-mail: costica.nituca@tuiasi.ro –  Didactica specializarii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagogică, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Didactica domeniului

      Colaboratori: 

  1. Prof. univ.dr. Carcea Ileana – Maria
  2. Lector univ.dr. Anghel Ona

Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic