preloder

Gradul didactic I

Pentru seria 2024-2026 nu se organizează colocviu de admitere și examen pentru acordarea gradului didactic I la specializările TRIBOLOGIE și UTILAJ TEHNOLOGIC TEXTIL.


Share via
TUIASI Logo
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic